sobota 26. února 2011

#32 Jerzy Kosinski: Nabarvené ptáče

       Knihu Nabarvené ptáče sepsal Jerzy Kosinski jako vzpomínky na své žalostné dětství strávené za války v mnoha polských vesnicích, odkud ho pokaždé vyháněli kvůli jeho židovskému původu. V knize je více drastických momentů a nepochybuji, že i tento úryvek je založen na skutečné události. Co se mě týče, po přečtení jsem se neubránila slzám.

Slova od přispěvovatelky na úvod

 Jerzy Kosinski: Nabarvené ptáče

         Blbá Ludmila ležela na zemi a krvácela. Na jejím zbědovaném zmučeném těle se objevily modré podlitiny. Hlasitě naříkala, vzpínala se, celá se třásla a marně se snažila osvobodit. Jedna z žen k ní přistoupila se zazátkovanou lahví plnou hnědočerné močůvky. Za nevázaného smíchu a hlasitého povzbuzování ostatních žen si klekla Ludmile mezi nohy a vrazila jí celou láhev do násilím zneužité pochvy. Ludmila začala hekat a kvílet jako zvíře. S ženami to ani nehlo. Pak najednou jedna z nich ze všech sil zakopla dno lahve, které vyčnívalo z Ludmilina rozkroku, dovnitř. Ozvaly se tlumené zvuky uvnitř se tříštícího skla. Všechny ženy začaly do Ludmily kopat. Boty a lýtka měly už zastříkané od krve. Když poslední žena zanechala zběsilého kopání, byla Ludmila mrtvá.

poslala: Dana Faltusová

úterý 22. února 2011

#31 Saskia de Coster: Hrdina

Saskia de Coster: Hrdina

Jsou lidi, co nám vtrhnou do života jako urážka. Trapiči, jejichž jediným cílem jako by bylo být pro nás až do smrti překážkou, kamenem, o který pokaždé znovu zakopneme.
Díky zmetkovi jsem objevila cit, o kterém jsem netušila, že ho v sobě člověk má. Navrtal ve mně nenávist závratné hloubky.
Než jsem se s ním setkala, neexistovala jsem doopravdy. Byla jsem pápěrka, chmýří unášené větrem, o které se zakopnout ani nedá, protože je tak tvárné, lehké a poddajné. Teď mám osu, kolem níž se moje existence, nebo to, co se tak tváří, bude otáčet. Byla jsem mu vděčná.
Zmetek mi ukázal jádro mé existence a naučil mě navíc, jak se od sebe oprostit. Proto je můj úhlavní nepřítel.
Pět minut po seznámení s Marcusem jsem si už nedovedla představit život, v němž bych ho neznala. Ta jistota skýtaná spolehlivým nepřítelem – a byl to skutečně obětavý typ. Marcus Bail zůstával o polední přestávce ve třídě sám. Směl se věnovat uklidňující činnosti, která spočívala v třídění prázdných lahví a jejich překládání z jedné basy do druhé. Někdy jsem ho vídala, jak usilovně stříhá noviny. Poprvé jsem pochopila, že nepřátelé odhalují pravdu o nás tím, že nám nastavují zrcadlo. Taky jsem chtěla stříhat a třídit.

poslala: Baruška

úterý 15. února 2011

#30 Adolfo Casares: Morelův vynález

 Adolfo Casares: Morelův vynález

Stále se vracející věčnost může divákovi připadat hrozná; její aktéři v ní však nalézají uspokojení. Chráněni před špatnými zprávami a nemocemi žijí stále, jako by to bylo poprvé, a nevzpomínají na své předchozí výstupy. Kromě toho v důsledku přestávek vynucených rytmem přílivů není opakování tak drtivé. Zvykl jsem si vídat opakující se život a můj mi připadá nenapravitelně nahodilý. Snaha cokoli napravovat je zbytečná: pro mě neexistuje příště, každý okamžik je jedinečný, odlišný a mnohé se v pozornosti ztrácejí. Jistě, pro obrazy rovněž neexistuje žádné příště (všechny výstupy jsou stejné jako ty první). Lze mít za to, že náš život je jako týden těchto obrazů a že se opakuje v přilehlých světech.


Poslala: Kamča
S poznámkou: Napsáno 1940, autor byl nejlepším přítelem Borgese, který k této knize napsal super předmluvu-pojednání o unuděnosti postmoderního člověka.

pátek 11. února 2011

#29 Goran Tunström: Vánoční oratorium

Goran Tunström: Vánoční oratorium

Překvapilo mne, že si dokážeme povídat tak jednoduchými slovy a že ta slova existují i pro mne.
(...)
Bůh neexistuje. Věřím v něj.
Kdyby existoval, stal by se zajatcem slov, a byl by tudíž otrokem.
Kdybychom my existovali, byli bychom zajatci své vlastní řeči. A to skutečně jsme.
Jakmile pozdvihnu svůj trpasličí pohled k Bohu a pokouším se jej zahlédnout, ztratí se, aby se zřetelně projevil všude, kde vůbec není. Jeho nepřítomnost je podmínkou jeho existence. Tak člověk dokáže vydržet, a tak to dělám já.
Protiví se mi lidé, kteří nevěří v Boha. Už takhle mám v sobě takové prázdno, že by růže uvadly. Tolik křika, že by noci rozpukaly. Tolik touhy, že bych se nechal ve válce zabít.
Ale bez Boha umírá tolik slov: ta která už nenajdou oporu. Už jsem se nažvanil o Bohu dost. A jestli to žvatlání má pokračovat, tak ať on žvatlá uvnitř mé duše. A já zatím přehraju pár etud pro tebe a pro Fanny.
(...)
Znám ty výkřiky. A ty také. Žijeme od výkřiku k výkřiku. Ale mezitím si najde cestu pramínek vody. Zmizí, znovu se objeví, jednou, dvakrát, snad třikrát za život, abychom si svalžili rty a plahočili se dál. Ocitl jsem se tady jen proto, že se mi zjevily tyto záblesky mezi kameny v údolí mrtvých. Zaslechl jsem hudbu, kde bych ji očekával ze všeho nejméně.
(...)
Věci zejí do úděsných hlubin. A člověk je uvnitř a nedostane se ven. Proto se musíme zmocnit dne či květiny a musíme si říkat, že tenhle dubový list, na nějž si sáhnu, jen ruku natáhnout, ještě nikdy nikdo neviděl. Tys vždycky ten první a musíš se bedlivě koukat. Spočítej dny, kdy jsi z kamene odečítal, co tam mech napsal (jak samozřejmé, že tady písmo stojí), protože jednoho dne tvé oko pohasne, nebo nohy, co tě sem donesky, budou zítra stávkovat, či požár sežehne kůži z kamene a chlad ho zlomí vedví.

poslala: Alžběta

středa 9. února 2011

#28 Haruki Murakami: Sputnik, má láska

H. Murakami: Sputnik, má láska
Uvažoval jsem, proč musíme všichni být tak osamělí. K čemu je podobná osamělost dobrá. Na svět se rodí takové spousty lidí, všichni vzájemně touží jeden po druhém, po tom, co v sobě mají druzí - tak proč musíme být tolik sami? Udržuje snad naši planetu v chodu opuštěnost lidská? Natažený na zádech na svém plochém kameni jsem hleděl vzhůru k nebi a myslel na spousty
umělých družic, které právě dozajista obíhají po oběžné dráze. Obzor ještě lemovala bledá záře a na nebi, zbarveném temně jako víno, se ukázalo několik hvězd. Hledal jsem mezi nimi světla družic. Nebe ale ještě bylo příliš světlé, než abych je mohl rozeznat pouhým okem. Hvězdy, které bylo vidět, visely každá na tom samém místě, jako by je tam někdo přibil hřebíkem. Zavřel jsem oči, nastražil uši a myslel na pokolení Sputniků brázdicích nebeský prostor a spojených se Zemí jen nepatrným poutem gravitace. Na osamělé shluky plechu, které
se náhodně setkávají, míjejí a pak zas na věky opouštějí v temnotách volného kosmu.
Beze slov, bez závazných slibů.

poslala: Marcela

pátek 4. února 2011

#27 Virginia Woolf: Smyčcový kvartet a Nenapsaný román

Virginia Woolf: Nenapsaný román
Jen klidně setrvej na místě, chvěj se, živote, duše, nebo co vlastně jsi. I já na své květině - lišaj nad krajinou - sám. Jaká je vlastně cena života? Vzlétnout, nehybně viset nad krajinou. Mávnutí ruky - pryč, vzhůru! Pak znovu strne. Sám, neviděn, shlíží na všechno pod sebou tak nehybné, tak nádherné. Nikdo se nedívá, nikdo se nestará. Oči ostatních jsou naše vězení, jejich myšlenky naše klece. Vzduch nad námi, vzduch pod námi. A měsíc a nesmrtelnost...
Pět tváří naproti - pět dospělých tváří - a v každé z nich je poznání. Je však s podivem, jak se to všichni snaží skrýt! Všechny ty tváře nesou známky mlčenlivosti: sevřené rty, pohaslé oči. Každý z těch pěti dělá něco, čím to poznání zakrývá nebo znevažuje. Jeden kouří; další si čte; třetí zkoumá poznámky v notýsku; čtvrtý se upřeně dívá na mapu tratě zarámovanou naproti; a pátá - na té páté je hrozné to, že nedělá vůbec nic. Pozoruje život. Ach, ty malá ubohá nešťastnice, hrej si s námi - udělej to pro nás všechny, skrývej to!

Virginia Woolf: Smyčcový kvartetJestliže v nás vyslovení určité myšlenky v tolika případech zanechá potřebu stále ji vylepšovat a upravovat a zároveň rozdmýchává staré lítosti, radosti, marnosti a touhy - jsou-li toto všechno skutečnosti, které mám na mysli, jaká je tu pak šance?
Melancholická řeka nás unáší dál. Splývajícími větvemi vrby prosvítá měsíc a já vidím tvou tvář, naslouchám tvému hlasu a zpěvu ptáků, když míjíme vrboví. Co to šeptáš? Smutek, smutek. Radost, radost. Jsme propleteni jako rákosí v měsíčním svitu. Navždy spoutáni, prostupujeme se navzájem.

poslala: Dreamy